Návrh ISVytvoreniu kvalitného IT prostredia a IT systémov predchádza dôsledná analýza. Je dôležité z veľkého množstva produktov a služieb vybrať tie najefektívnejšie.Produkty a služby musia mať požadované vlastnosti, musia zahrnúť predpokladaný rozvoj

spoločnosti a dôsledne vyhodnotiť finančné náklady na obstaranie a prevádzku. Zároveň je nutné vybrať ich tak, aby vytvorili dobre fungujúci komplex, aby sa negatívne neovplyvňovali a v neposlednom rade, aby to boli technológie, ktoré sú priateľské voči používateľom.

Ak to zhrnieme, je pri návrhu IS potrebné zohľadniť tieto základné faktory:
  • funkcionalitu, funkčnosť
  • výkon a škálovateľnosť
  • bezpečnosť
  • finančné náklady na obstaranie a prevádzku
Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.