SAN-NASMnožstvo elektronických dát exponenciálne rastie 35 - 40% ročne, nezávisle na tom, či ide o dáta súkromné alebo pracovné. A s tým zároveň rastie potreba mať k dispozícii výkonnejší a mohutnejší systém na ukladanie dát. 

Ponuka zariadení tohto druhu sa neustále rozširuje, je možné si vybrať od malých NAS diskových systémov až po budovanie veľkých SAN sietí. Požiadavky na výber riešenia sú dané nielen veľkosťou diskového priestoru, ale aj požadovaným výkonom, spôsobom konektivity a nadstavbovou funkcionalitou (snapshoty, klony, replikácia). Veľmi dôležitá je škálovateľnosť produktu, aby sa pri súčasnom tempe rastu informácii a dát dalo riešenie rozširovať kvantitatívne ale aj kvalitatívne (výkonnostne). 

Diskové systémy typu NAS ponúkajú oveľa viac možností publikácie ako kedykoľvek predtým. Okrem štandardných protokolov ako SMB, NFS, iSCSI je možná publikácia cez integrované web servery alebo DLNA multimediálne rozhranie. Pri väčších SAN systémoch máme na výber technológie konektivity ako FC, FCoE alebo iSCSI, prípadne Switched SAS. Už diskové systémy nižších tried dokážu poskytovať diskový priestor v stovkách TB.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.