Správa ISPrevádzka a správa IT systémov generuje nielen náklady priamo spojené IT technológiami, ale tiež so zabezpečením personálnych zdrojov, ako sú administrátori, operátori, pracovníci pre vývoj alebo (hlavne pri väčších spoločnostiach) rôzne manažérske pozície.

Pre organizácie, ktoré nedisponujú požadovaným IT špecialistom, požadovanými zdrojmi na obstaranie a prevádzku IS, je efektívnejšie prenechať správu IS a činností, ktoré s tým súvisia spoločnosti, ktorá ich zvládne lepšie a pri nižších nákladoch.

Prostredníctvom externej firmy môžete mať tiež nastavenú personálnu politiku, ktorá sa snaží čo najviac služieb preniesť na externé prostredie a vlastnými zdrojmi sa sústredí na svoju hlavnú činnosť. Cieľom spoločnosti SECORAMA je zvládnuť tieto funkcie a zabezpečiť hladký chod celého informačného systému. Externá správa informačného systému znamená prevziať kompletnú starostlivosť a zodpovednosť za IS a zabezpečiť jeho funkčnosť, bezporuchovosť a bezpečnosť.

Správa informačného systému zahŕňa:
  • pravidelnú starostlivosť a kontrolu IS
  • zabezpečenie stálej prevádzky a dostupnosti IS
  • v prípade havárie obnoviteľnosť IS
  • okamžité riešenie prípadných vzniknutých porúch
  • bezpečnosť IS
Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.