Tvorba DRPDôležitou súčasťou plánovania kontinuity činností spoločností je  vypracovanie, udržovanie a procesné zabezpečenie obnovy informačných systémov po havárii – Disaster Recovery Planning. DR plány popisujú presné kroky ako v definovanom čase s definovanými technickými prostriedkami a ľudskými zdrojmi obnoviť funkcionalitu informačných systémov. DR plány rozdeľujeme na krátkodobé a dlhodobé.

Krátkodobé plány majú za cieľ obnoviť vybrané dôležité informačné systémy na minimálne požadovanú úroveň pre zvládnutie kritických rozsahu činností. Táto úroveň je definovaná v pláne kontinuity činnosti spoločnosti. Dlhodobé DR plány popisujú postupy obnovy informačných systémov na úroveň pred haváriou. Tieto plány už nemusia byť tak konkrétne ako plány krátkodobé. 

Prvotné vypracovanie DR plánov je len prvý krok k úspešnému zvládnutiu havárie. Plány je potrebné udržiavať a periodicky testovať. IT systémy sú živý organizmus, zároveň sa môže meniť personálne obsadenie a technologické zázemie. 

Naša spoločnosť ponúka analytické zdroje na pomoc s vypracovaním, udržiavaním a testovaním DR plánov. Pre účely záložného prostredia vieme poskytnúť technologické zdroje, ako sú servery, diskové systémy, sieťové zariadenia a podobne.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.