VirtualizáciaVirtualizovať serverové inštancie sa v dnešnej dobe považuje za štandard. Je tomu prispôsobený hardvér, licenčné politiky operačných systémov a aplikácii a tiež technológie ako zálohovanie, monitoring alebo správa prostredia. Pohľad na virtualizáciu ako na prednosti prenositeľného virtuálneho servera, bežiaceho na virtuálnom hardvéri,  už vcelku zovšednel.

Do popredia sa dostávajú technológie virtuálnych sietí a virtuálnych sieťových zariadení alebo virtuálnych diskových systémov postavených na interných diskov. Softvérovo definované dátové centrá (Software-defined data center - SDDC) ako vízia rozširuje virtualizáciu na všetky komponenty infraštruktúry, nielen na procesor a pamäť. Virtuálne prepínače, smerovače, firewally, diskové polia umožnia oveľa vyššiu mieru abstrakcie od špecifického hardvéru. Čo je ale najdôležitejšie, rovnaká virtualizačná platforma pre servery ale aj infraštruktúru umožní oveľa vyššiu mieru automatizácie IT procesov a dokáže lepšie naplniť požiadavku poskytovať IT ako službu.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.