ZálohovanieNajdôležitejšou súčasťou informačných systémov sú údaje. Kvalitné IT prostredie poskytuje nástroje na ochranu údajov priamo v systémoch, kde sa spracúvajú, napr. riadeným prístupom prostredníctvom autentifikácie a autorizácie. Zároveň chránime komunikačné trasy, najčastejšie využitím šifrovaných kanálov.

V neposlednom rade je dôležité chrániť údaje pred nečakanými udalosťami ako ľudská chyba (neúmyselné alebo niekedy úmyselné odstránenie údajov), technické zlyhanie (pokazený disk) alebo dokonca havária. Preto je odporúčané údaje zálohovať. 

Pri výbere zálohovacie riešenia je nutné zobrať do úvahy rôzne faktory. Najdôležitejšia je pravdaže veľkosť zálohovaných údajov a frekvencia vykonávania zálohy. Vybrané riešenie musí byť natoľko výkonné aby údaje zvládlo zazálohovať v definovanom čase, v ktorom je možné zálohy vykonávať. 

Zálohovanie je možné vykonávať rôznymi technológiami, vždy však treba zohľadniť požiadavky na obnovu. Ak je požadovaná rýchla obnova, zálohujú sa celé virtuálne servery alebo fyzické servery technológiou disaster-recovery. Ak nie je požadovaná rýchla obnova, stačí zálohovať údaje, prípadne dôležité nastavenia. Z ďalších technológii je možné používať kontinuálnu zálohu, replikačné technológie alebo špeciálnych  agentov pre zabezpečenie maximálnej integrity údajov. 

Nasadeniu zálohovacích technológii by mala predchádzať dôkladná analýza prostredia, zálohovaných systémov. A spolu s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi požiadavkami na zálohu a obnovu je potom možné definovať kvalifikované riešenie. Toto riešenie musí okrem hardvérových a softvérových súčastí obsahovať aj konkrétne modely, postupy a procesy zálohovania a obnovy.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.