Vybudovanie, udržiavanie a skvalitňovanie IT infraštruktúry je jedným z prvých krokov pri vzniku novej spoločnosti. Zároveň je to nevyhnutná investícia v existujúcich spoločnostiach a organizáciách. Kancelárske systémy, veľká časť komunikačných kanálov ale hlavne informačné systémy ako ekonomické softvéry, výrobné riadiace systémy a systémy pre vnútornú správu sú bezvýhradne poskytované IT technológiami.

IT technológie a systémy považujeme za hlavný pilier, ktorý pevne a vzpriamene drží a podporuje podnikanie spoločnosti či hlavný chod organizácie. Je zostavený z mnohých častí, z ktorých každá pokrýva vlastnú potrebu, spolu musia tvoriť jeden harmonický a pohyblivý celok. Každý komplexný systém vyžaduje kontinuálnu starostlivosť, výmenu opotrebovaných dielov za novšiu technológiu. IT technológie sa stále menia a vyvíjajú v čase, čo si vyžaduje kráčať s dobou a prijímať nové trendy, ktorými sa dosiahne väčšia stabilita.

Analytici našej spoločnosti si uvedomujú, že IT technológie majú podporovať zabehnuté procesy spoločnosti a nie ich nahradzovať novými. Obchodní zástupcovia odporúčajú oprieť sa o silných partnerov pri výbere hardvéru, softvéru a služieb. Naši technici a administrátori dôkladne poznajú technológie, ktoré zavádzajú, a následne spravujú.

Spoločnosť Secorama zaručuje svojim zákazníkom skúsenosti, znalosti a flexibilitu. Ponúkame produkty, služby a riešenia, vďaka ktorým sa vy môžete venovať biznisu a my ostatné urobíme za vás. 


IT ZABEZPEČENIE

Ponúkame certifikované riešenia IT bezpečnosti na komplexné zabezpečenie vašich dát a procesov.


Bezpečnostné riešenia

 • systémy na zabránenie a detekciu prieniku (IPS, IDS, NextGen Firewalls)
 • log management a SIEM, analýza sieťovej prevádzky
 • zálohovacie nástroje
 • DLP
 • riadenie privilegovaných prístupov (PAM)
 • endpoint detection response (EDR)


Interné audity

 • vykonávanie interných auditov podľa ISO 27001
 • bezpečnostný audit infraštruktúry


ISMS podľa ISO 27001

 • podpora pri zavedení systému riadenia informačnej bezpečnosti
 • analýza a riadenie rizík
 • vypracovanie bezpečnostných politík a procedúr
 • implementácia bezpečnostných nástrojov
 • havarijné plánovanie a plánovanie continuity


KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ (ISA 62443 A NIST)

 • podpora pri zavedení systému riadenia kybernetickej bezpečnosti podľa ISA 62443
 • analýza a riadenie rizík
 • vypracovanie bezpečnostných politík a procedúr
 • preskúmanie konfigurácie a bezpečnosti siete
 • skenovanie technologických zraniteľností
 • návrh a implementácia systému kybernetickej bezpečnosti
 • penetračné testy
 • analýza konfigurácií zariadení z hľadiska bezpečnosti
 • fyzická obhliadka lokalít a priestorov
Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.