Projekty

Projekty realizované našimi spolupracovníkmi:

  • Design a implementácia serverovej, úložiskovej, replikačnej a zálohovacej infraštruktúry v štyroch dátových lokalitách a dvoch štátoch (2x HITACHI HUSVM 100TB, 2xSAN Brocade 6510, 2x Tape Library Quantum i500, VTL HITACHI AMS 2100 30TB, 2x DELL EMC Data Domain, 2x IBM TS3580). Implementácia Veeam Backup & Recovery. Zákazník z bankového sektora – 2500 užívateľov.

  • Design a implementácia virtualizačnej, úložiskovej a zálohovacej infraštruktúry v dvoch dátových lokalitách (2x HITACHI HUSVM 80TB, 2xSAN Brocade 6510, HITACHI AMS 2500 140TB, Vmware, Veeam). Implementácia Veeam Backup & Recovery. Zákazník z poisťovacieho sektora – 500 užívateľov.

  • Design a implementácia serverovej, úložiskovej a zálohovacej infraštruktúry v dvoch dátových lokalitách (2x HITACHI G200 30TB, 4xDELL R630 Vmware, Veeam). Implementácia Veeam Backup & Recovery. Zákazník z verejného sektora – 250 užívateľov.

  • Design a implementácia serverovej, úložiskovej a zálohovacej infraštruktúry (1x HITACHI HUS110 50TB, 2xDELL R630, Vmware). Implementácia Veeam Backup & Recovery. Zákazník z verejného sektora – 100 užívateľov.

  • Design a implementácia serverovej, úložiskovej a zálohovacej infraštruktúry (1x HITACHI VMS100 15TB, 3xHP DL360, Vmware, NAKIVO). Implementácia GDPR technickej a procesnej časti. Zákazník zo súkromného sektora – 80 užívateľov.

  • Projektové riadenie, plánovanie, príprava a realizácia sťahovania dátového centra (Virtuálne servery 150, fyzické servery 40, 1x HITACHI HUSVM 100TB, 1x HITACHI HUS150 140TB, 2xSAN Brocade 6510). Návrh a testovanie DRP pomocou nástrojov Veeam Backup & Recovery. Zákazník z poisťovacieho sektora – 500 užívateľov.

  • Design a implementácia zálohovacej infraštruktúry v dvoch dátových lokalitách (2x QUANTUM i2000 300TB). Zákazník zo súkromného sektora – 450 užívateľov.

  • Design a implementácia serverovej, úložiskovej, replikačnej a zálohovacej infraštruktúry v dvoch dátových lokalitách (2x HPE NIMBLE Storage 120TB dHCI vMSC, 2xSAN Brocade 6510, 2x Tape Library HPE StoreEver MSL3040 LTO8 , 14x HPE DL360, 2x HPE StoreOnce 3640 ). Implementácia Veeam Backup & Recovery. Zákazník z bankového sektora – 2500 užívateľov.

Táto stránka používa len dočasné cookie v rámci aktívnej relácie.